คำค้นหา :
ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ SVOA ในเขต ภาคเหนือ
ชื่อบริษัท / ชื่อร้าน
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค บจก.
1007/19 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียง อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
054-411221-2
เอไอที คอมมาร์ท บจก.
75 ถนน มหายศ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
054-750365
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า (สาขา 1)
5/13-15 ถนน มหาวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
054-710352
เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.
307/1 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
053-511605, 053-510092
แอล พี ไฮเทค เซ็นเตอร์ หจก.
314 ถนน ทิพย์ช้าง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
054-323412-4
สหพานิช เชียงใหม่ บจก.
62 ถนน โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
053-220999
นิยมพานิช บจก.
62 ถนน มหิดล ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
053-270020
นิยมพานิชลำปาง บจก.
359/17 ถนน ฉัตรไชย ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
054-322535
นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บจก.
29/1 ซอย 3 ถนน สิงหราช ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
053-416365-6
เวิร์ดไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หจก.
2/151-153 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
054-627209
ร้านโมฬีคอมพิวเตอร์
127 ถนน ราชดำเนิน 1 อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
055-720304
ตากคอมพิวเตอร์ หจก.
6/33 ถนน พหลโยธิน ตำบล ระแหง อำเภอ เมือง จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
055-540573
เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ หจก.
142/7 ถนน สามัคคีชัย อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
056-720297
เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ บจก.
107/4-5 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
055-215049
เอสวีพลาซ่า สุโขทัย บจก.
92/19 หมู่ 9 ตำบล ปากแคว อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
055-621488
ไทยพานิชวีดีโอ บจก.
1/94-97, 99-103 ถนน สำราญรื่น ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
055-442166
วัชระคอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น บจก.
1016/18 หมู่ 9 ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
056-334070
เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.
124/13 หมู่ 14 ถนน ถ.สันโค้งหลวง ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
053-756309