• คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอร่วมงาน Doctor PC IT Innovative for school solution
  14 มิ.ย. 2555

  คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอร่วมงาน Doctor PC IT Innovative for school solution

  คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอได้รับเกียรติจากบริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำำักัด ตัวแทนจำหน่ายฯ จ.ตรัง ในการเชิญเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานและจัดแสดงสินค้า คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอในงานประชุม
 • เอสวีโอเอได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ BenQ
  11 มิ.ย. 2555

  เอสวีโอเอได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ BenQ

  บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เอสวีโอเอ เป็นพันธมิตรที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้า BENQ ประจำประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด
 • เอสวีโอเอ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
  16 พ.ค. 2555

  เอสวีโอเอ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

  บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เอสวีโอเอ เป็นพันธมิตรที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้า DELL ประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด
 • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Roland Print & Cut รุ่น LEF-12
  11 พ.ค. 2555

  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Roland Print & Cut รุ่น LEF-12

  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Print & Cut รุ่น Roland รุ่น LEF-12 เครื่องพิมพ์และตัด ขนาดตั้งโต๊ะเครื่องแรกที่ใช้ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Spot UV (พิมพ์แบบนูน)