• เอสวีโอเอ ได้รับรางวัล Appreciation Award 2012
  15 ต.ค. 2555

  เอสวีโอเอ ได้รับรางวัล Appreciation Award 2012

  ด้วยทาง HGST vendor ของบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน )ได้มีการจัดประชุม AP-South Distributor Summit ประจำปี 2012 โดยคุณวุฒิชัย อินทุรัตนา (ผู้จัดการทั่วไป ) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้แทนรับรางวัล Appreciation Award 2012 ในนามบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555
 • คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอร่วมงานประชุมผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ นครพนม
  19 มิ.ย. 2555

  คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอร่วมงานประชุมผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ นครพนม

  คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอได้รับเกียรติจากบริษัท เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จำำักัด ตัวแทนจำหน่ายฯ ในจังหวัดนครพนม ในการเชิญเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอในงานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอเดินสายร่วมงาน อบต. ซัมมิท 2012
  18 มิ.ย. 2555

  คอมพิวเตอร์เอสวีโอเอเดินสายร่วมงาน อบต. ซัมมิท 2012

  คอมพิวเตอร์์เอสวีโอเอร่วมเดินสายจัดแสดงสินค้าในงาน อบต.ซัมมิท 2012 ซึ่่งเป็นงานที่จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือเอทีซีไอ (ATCI) ร่วมกับภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดการประุชุมเชิงวิชาการ อบต.ซัมมิท 2012
 • เอสวีโอเอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรม World heritage with SVOA #6
  18 มิ.ย. 2555

  เอสวีโอเอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรม World heritage with SVOA #6

  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ World heritage with SVOA #6 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จะพาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายจากทั้วประเืทศไปเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก